คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่ 14/12/2563 9:26:35น. 840

รักษารากฟันฟรี , คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่ เป็นฟันหน้าและฟันกรามน้อย ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีความเหมาะสม โดยผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนิสิตทันตแพทย์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน ซึ่งผู้สนใจรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ คุณสมฤทัย ยารังษี โทร. 0 5446 6666 ต่อ 4745


facebooktwitterline


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/12/2563 9:26:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน