นักเรียนสาธิตพะเยา ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ

12/10/2563 11:18:29น. 1003
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 19-20 กันยายน 2563 นางสาวธัญชนก วันใจ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 ในรูปแบบ Poster และ Oral ผ่านระบบออนไลน์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้แก่ ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ และที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม ซึ่งผลการเข้าร่วมนำเสนอครั้งนี้ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการนำเสนอรูปแบบ Oral และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการนำเสนอรูปแบบ Poster
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   
12/10/2563 11:18:29น. 1003
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนสาธิตพะเยา ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ

#สาธิตพะเยา #วิจับ #วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม #ประชุมวิชาการ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน