กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 13/10/2563 11:44:57น. 374

จิตอาสา
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR )กองกิจการนิิสิต ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมอาสา" ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และกิจกรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา จากนั้น ประธานในพิธีนำจิตอาสาร่วมขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณอ่างหลวง โดยตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยาจะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหน่วยงานของตนเอง และวิทยากรจิตอาสา 904 และ จิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา บำเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่บริเวณหอพักนิสิต จนถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 


  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต, งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/10/2563 11:44:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน