คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563

14/10/2563 10:03:04น. 1280
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.40 น. โดยมีพระภิกษุสงฆ์ เดินลงจากบันไดวัดป่าพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้คงอยู่ในสังคมสืบไป


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/10/2563 10:03:04น. 1280
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563

#ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #วันมหาปวารณาออกพรรษา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน