แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ

14/10/2563 10:04:55น. 949
แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร. ฉัตรทิพย์ ฉัตรฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ ร่วมกับสถาบันการจัดการการเงินบ้านเวียง ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการสวัสดิการชุมชน ภายใต้การดำเนินงาน “แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ” สำหรับสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จำนวน 30 ท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในการให้คำปรึกษาการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในสถาบัน และโครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” สำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวนอีก 15 ท่าน ในการะดมปัญหาและสร้างต้นแบบ (Prototype) แอพพลิเคชั่น การจัดการในสถาบันการเงินของชุมชนต่อไป 


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/10/2563 10:04:55น. 949
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ

#แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ฉัตรทิพย์ ฉัตรฉกรรจ์
#sdg1 #sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน