บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชียงรายเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

14/10/2563 10:40:57น. 1311
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9 โดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท) ร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19 และ 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management โดยมีหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิต นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.วัญเพ็ญ วิโรจนกูฏ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานในพิธีเปิดจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Managementครั้งที่ 9 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชียงรายเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

          การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อต่างๆ กล่าวคือ หัวข้อ Renewable Energy for Sustainable Future และหัวข้อ สิ่งแวดล้อมที่สรรค์สร้างอย่างยั่งยืนแบบระบายออกเป็นศูนย์ รวมทั้งยังมีการเสวนาเรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการบำบัด น้ำเสียเพื่อนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอบทความวิจัยและวิชาการ ประกอบด้วย บทความแบบบรรยาย 41 เรื่อง บทความแบบโปสเตอร์ 6 เรื่อง และนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 40 เรื่อง สำหรับการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19 และบทความ แบบบรรยาย 35 เรื่อง และบทความแบบโปสเตอร์ 5 เรื่อง และนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 27 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชมการแสดงต้อนรับจาก คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
14/10/2563 10:40:57น. 1311
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 และ International Conference on Environmental Engineering Science and Management ครั้งที่ 9 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชียงรายเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน