สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ “การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์”

14/10/2563 10:52:30น. 588
สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas

         เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรม หัวข้อ “การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้าน business model ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering)

                 โดยมีอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาให้การต้อนรับวิทยากรและร่วมพูดคุยกับนิสิตที่เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน Co-Founder จากบริษัท Alive for Life มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/10/2563 10:52:30น. 588
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ “การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์”

#สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยBusinessModelCanvas
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน