บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาใบบัวกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/10/2563 11:04:09น. 680
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

     บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาใบบัวกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  นำทีมโดยนายอัษฎา สนองผัน หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นายชวิศ ตันกุล, นางสาวพีรกานต์ หาญจริง, นายภาณุพัฒน์ มีษา, นายพชร  จันทร์กระจ่าง, นายปุณณวิช ไชยสถานและนายสุพวัฒน์ กัตปะ

      โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ใหม่ในชุมชน และการพัฒนาตลาดใหม่ ทั้งนี้มี อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

    สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/10/2563 11:04:09น. 680
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาใบบัวกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน