สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมพิจารณาร่างแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินหัวหน้าส่วนงาน 16/10/2563 9:31:05น. 98

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินหัวหน้าส่วนงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณบดี ฯ และผู้อำนวยการ ฯ จำนวนทั้งหมด 25 ท่าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

facebook twitter line


ภาพ :   สำนักงานอธิการบดี   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   thikamporn.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/10/2563 9:31:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน