“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

16/10/2563 11:25:24น. 2048
UPITI

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมโดยนายอัษฎา สนองผัน นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาใบบัวกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล นางสาวณัฐวิกา ถาลี นายชลสิทธิ์ วระชินา และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ นายสุพวัฒน์ กัตปะ , นายปุณณวิช ไชยสถาน , นายภานุพัฒน์ มีษา , นายชวิศ ตันกุล , นายพชร จันทร์กระจ่าง , นางสาวพีรกานต์ หาญจริง , นางสาวอภิชญา ชลสินธุ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการตลาดออนไลน์ และการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชงร้อนจากใบหลวง ทั้งนี้มี อาจารย์คณิสส์  คณิสราพรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
16/10/2563 11:25:24น. 2048
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน