คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16/10/2563 13:25:03น. 1028
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยทาน ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เดินทางมายังคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ ทางคณบดีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และสร้างความร่วมมือในเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมกันของนิสิต ทั้งสองมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
16/10/2563 13:25:03น. 1028
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#SmartAgriculture ##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน