ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “รับโล่การสนับสนุนการการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า” สถานีอัดประจุไฟฟ้าสถาบันการศึกษาแห่งแรกในพื้นที่ล้านนาตะวันออก

20/10/2563 10:34:54น. 2805
สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) จัดงานสัมมนาปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับมอบโล่ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางการบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในพื้นที่ล้านนาตะวันออกที่ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป



     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
20/10/2563 10:34:54น. 2805
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “รับโล่การสนับสนุนการการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า” สถานีอัดประจุไฟฟ้าสถาบันการศึกษาแห่งแรกในพื้นที่ล้านนาตะวันออก

#สถานีอัดประจุไฟฟ้า ##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะวิศวกรรมศาสตร์
#sdg4 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.



รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน