ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS 20/10/2563 13:12:54น. 110

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,Health,GIS,,

หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563  โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ส่ง Full paper ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ...นางนุชารารัตน์ ถาวะดี (ผู้ประสานงาน) 054-466 666 ต่อ 2327

** หมายเหตุ : ผู้ที่ส่งผลงานรบกวนระบุ Research Unit of Spatial Innovation Development (RUSID) ด้วย**

facebook twitter line


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/10/2563 13:12:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน