คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 20/10/2563 15:08:06น. 408

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์

ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง MD 1101 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัย และให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) ที่คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดตัวชี้วัดในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และคณบดีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/10/2563 15:08:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน