นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมกันซักซ้อมเชิดหุ่นสาย และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ในโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม

25/10/2563 6:27:26น. 686
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ตัวแทนนิสิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันซักซ้อมเชิดหุ่นสาย และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ในโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งสนับสนุนโดย Thai Media Lab และกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนทั้ง 2 ได้แต่งบทละครหุ่นสายร่วมกัน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมที่จะแสดงภายในงานกิจกรรมการแสดงผลงานและเสวนาถอดบทเรียน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
25/10/2563 6:27:26น. 686
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมกันซักซ้อมเชิดหุ่นสาย และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ในโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน