ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนโดย Thai Media Lab และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

25/10/2563 18:13:55น. 652
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนโดย Thai Media Lab และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

          ทั้งนี้ นางสาวกัญญารัตน์ เจนการ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ชั้นปีที่ 4 หนึ่งในตัวแทนที่ร่วมเสวนาได้กล่าวถึงวิธีการสร้างสื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียน โดยกล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมักจะมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์การลดใช้ความรุนแรงมากกว่าที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นผลมากกว่า

        โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมงานด้วย ทั้งยังได้แต่งบทละครหุ่นสายที่สื่อถึงความรุนแรงภายในโรงเรียนด้วยตัวเองและทำการแสดงภายในงาน

         โครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการแสดงออกถึงความรุนแรงภายในโรงเรียนและผลิตสื่อที่จะนำไปสู่การลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยนำเอาหุ่นสายซึ่งเป็นสื่อพื้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ โดยให้ตัวนักเรียนเองมีส่วนในการทำการแสดงผ่านบทละครที่สื่อถึงความรุนแรงภายในโรงเรียน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินการวิจัย

      กิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานและการเสวนาถอดบทเรียนในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายมหาวิทยาลัย นำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และภาคีเครือข่ายจาก Thai Media Lab รวมถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ รวมทั้งพูดคุยถอดบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างสื่อในโครงการที่นำไปสู่การตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
25/10/2563 18:13:55น. 652
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนโดย Thai Media Lab และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน