งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ระบบ SatitLMS โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

26/10/2563 16:27:56น. 5520
elearning
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีประธานหลักสูตร 4 หลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ระบบ UP LMS และการย้ายบทเรียนออนไลน์ ระบบ UP LMS จากเวอร์ชั่น 3.1 เป็น SatitLMS โดยมี ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ๊UP LMS   
ข้อมูล/ข่าว :    UP LMS   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   
26/10/2563 16:27:56น. 5520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ระบบ SatitLMS โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#elearning #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #UP LMS
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน