“โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 28/10/2563 15:15:05น. 961

โครงการสัมมนาครูแนะแนว
วันนี้ (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยพะเยาโดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวโรงเรียนในเขต จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนในเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 กว่าโรงเรียน โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล เป็นอีกหนึ่งกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เพราะปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจากเราจะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแล้ว การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนยังเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญหลัก ที่เราจะผลักดันโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะเตรียมความพร้อม ในการนำไปพัฒนาชุมชนเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้มากขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโลก ติดอาวุธให้นิสิตสามารถเป็นทั้งผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ในโลกของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ให้กับครูแนะแนวในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในห้วงเวลาของการรับสมัครในแต่ละรอบของระบบ TCAS64 ต่อไป ”

ครูแนะแนว


กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 10 ในสัปดาห์นี้จัดกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำเนินการต่อไปในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เข้ามาศึกษา และใช้ชีวิตในการเรียนรู้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270 หรือที่เว็บไซต์  http://admission.up.ac.th/


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว กองบริการการศึกษา /บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ สงค์ไชยงานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/10/2563 15:15:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208