นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ณ ไร่รื่นรมย์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

28/10/2563 15:51:06น. 763
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature เรื่อง นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ณ ไร่รื่นรมย์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนารูปแบบ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยสมาชิกชุมชนได้รับเกียรติจากคุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไปของไร่รื่นรมย์ ให้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับสร้างคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (อาหารพื้นถิ่น)

            อีกทั้งชุมชนได้รับประสบการณ์การร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้แก่ การทำไข่เค็มตะไคร้หอม และได้มีการพาชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่ไร่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของร้านอาหารไร่รื่นรมย์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
28/10/2563 15:51:06น. 763
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ณ ไร่รื่นรมย์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน