คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564

28/10/2563 22:08:50น. 1278
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564
        อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์  ธีรโสภณ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีกิจกรรมแนะแนวสัญจร และสัมมนาการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา และแสดงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณได้กล่าวแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ครูแนะแนวจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 120 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
28/10/2563 22:08:50น. 1278
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564

#แนะแนวสัญจร #คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ #การรับเข้าศึกษา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน