“โครงการสัมมนาครูแนะแนว จ.ศรีสะเกษ “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29/10/2563 12:51:21น. 1671
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยพะเยาโดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวโรงเรียนในเขต จ.ศรีสะเกษ และ โรงเรียนในเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 กว่าโรงเรียน โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า”ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ให้ผู้เรียนได้มีความสุข และ เรียนรู้พัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนส่งเสริมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ในการเป็นผู้นำด้านวิชาการ โดยเน้นสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนและนำความรู้ที่ได้ไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เน้นการสร้างประสบการณ์จริงผ่านการฝึกทักษะในสถานประกอบการ พร้อมพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ และในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยมหาวิทยาลัยพะเยายังคงรับสมัครโครงการ 10% เหมือนเช่นเคยที่ผ่านมา โดยผ่านการคัดกรองจากครูแนะแนว เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้มีที่เรียนและเรียนอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวในวันนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทาง มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูแนะแนว ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270 หรือที่เว็บไซต์  http://admission.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    กชามาส คำแก้ว กองบริการการศึกษา /บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ สงค์ไชยงานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
29/10/2563 12:51:21น. 1671
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“โครงการสัมมนาครูแนะแนว จ.ศรีสะเกษ “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #แนะแนว #ศรีสะเกษ #กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเย #งานรับเข้าศึกษา #รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน