นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 30/10/2563 10:35:40น. 436

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นำนายสุริยะกาล ทองเหลา นิสิตชมรมข่วงศิลป์ เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในพิธีมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสนับสนุนโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วย
รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนที่ได้ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล 166 รายจากทั่วประเทศ 


 

facebook twitter line


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/10/2563 10:35:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน