สาขาวิชาการส่งเสริมสุข คณะแพทยศาสต​ร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

31/10/2563 17:03:56น. 1258
สาขาวิชาการส่งเสริมสุข คณะแพทยศาสต​ร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการส่งเสริมสุข คณะแพทยศาสต?ร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมได้แก่ พิธีไหว้ครู พิธีรับมอบเข็มพระดา พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ และพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามไทย เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อันจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่เตรียมพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
31/10/2563 17:03:56น. 1258
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการส่งเสริมสุข คณะแพทยศาสต​ร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

#คณะแพทยศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน