คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

3/11/2563 9:36:44น. 1066
ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ

       เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช จังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมอธิปรายฯ การประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงาน โครงการด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และผลักดันนักวิจัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในการทำงานวิจัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้รับทุน ผู้ร่วมวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
3/11/2563 9:36:44น. 1066
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

#ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน