คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

5/11/2563 14:20:28น. 697
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 67 คน โดยหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย
- หัวข้อการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์
- การแนะนำโครงการนับหนึ่ง โดยวิทยากร ทนพญ.สาวิตรี ไชระแหง
- หัวข้อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กับการบริจาคโลหิต โดย อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน
- หัวข้อแนวทางการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจโรคติดเชื้อทางสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการให้การปรึกษาในกรณีต่างๆ (Case Study) การแสดงบทบาทสมมติกระบวนการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเชื้อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี
ทนพญ. จิราภรณ์ คำก้อน
ทนพ.ณัฐวัฒน์ ยุวารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา
อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน
อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์
อ.ดร.ทนพ.สมโภช เสาร์ออย
ร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมครั้งนี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
5/11/2563 14:20:28น. 697
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #อบรมเชิงปฏิบัติ #โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน