ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวฯ ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

5/11/2563 15:57:56น. 1382
งานฤดูหนาวของดีจังหวัดพะเยาปี2564
      วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 โดยในที่ประชุม เบื้องต้นได้แจ้งกำหนดวันจัดงานฤดูหนาวฯ ในระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2564 ณ บริเวณสวนสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยา รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีประเพณีล้านนา การจัดกิจกรรมการบันเทิง การออกร้านแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการผ่อนคลายแล้ว แต่ก็ต้องปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องโดยแนวทางการจัดงานกาชาดประจำปี 2564 นี้ จะมีการจำหน่ายสลากกาชาดภายในบริเวณจัดงานตามปกติเช่นเดิม อาจมีการงดกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อลดความแออัดของผู้มาร่วมงาน ในที่ประชุมมีคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
       ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและนำสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาแสดงและแนะนำ รวมทั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้นกยูง ได้ร่วมออกบูธภายในงานฤดูหนาวฯ ด้วย

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
5/11/2563 15:57:56น. 1382
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวฯ ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

#งานฤดูหนาวของดีจังหวัดพะเยาปี2564 ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน