คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3

6/11/2563 15:15:46น. 1545
THE 3rd UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION “holistic beauty
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 ศาสตร์องค์รวมเพื่อความงามอย่างมีดุลยภาพ THE 3rd UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION “holistic beauty” ณ UP SPACE อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมสร้างทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในรูปแบบนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและองค์กรภายนอก ดังนี้
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสําหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ภาคเหนือ)
3. บริษัท ออลอะเบาท์ เอ็กซ์แทรกท์ จํากัด
4. บริษัท นราห์ อินดัสตรี จํากัด
5. บริษัท มีดีรวมกัน จำกัด
6. บริษัท คอสเมเฮลท์ ชาแนล จำกัด
7. บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด
8. บริษัท อมิที แลบบอราทอรี่ จำกัด
9. บริษัท เอส.ที.ดี เมติกส์ จำกัด
10. บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด
และคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและเป็นกรรมการตัดสินรางวัล
โดยผลงานที่มีการนำเสนอ ได้แก่
1. ใบบัวบกและเมล็ดกาแฟ : 100% Natural & eco-friendly anti-cellulite massage & firming cream
2. บอระเพ็ด : All in one guduchi extract perfection compact powder
3. โกจิเบอร์รี่ : Natural red gojiberry rouges blush
4. กระถินเทศ : Natural antioxidant hydrating serum
5. เมล็ดกาแฟอาราบิก้า : Anti-hair loss clear shampoo
6. หัวไชเท้า : White radish essence for brightening and sensitive skin
7. มะขามป้อม : Green living herbal toothpaste tablets
8. ดอกสารภีและว่านเปราะหอม : Botanical soothing & whitening hydro-cream
9. ใบมะม่วง : Ultimate nourishing nail repair with natural mangiferin extract from Thai mango leaves
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Product Pitching และ Popular Vote ได้แก่ มะขามป้อม : Green living herbal toothpaste tablets โดยมี อ.จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ เป็นที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ และกล่าวปิดกิจกรรม ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมจากนิทรรศการครั้งนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
_______________________
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร 054-466666 ต่อ 3188
       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/11/2563 15:15:46น. 1545
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3

#คณะเภสัชศาสตร์ #สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง #นุสิทธิบัตร
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน