ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ อาจารย์จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ให้เกียรติสอนในรายวิชาการยศาสตร์แก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3

7/11/2563 14:48:20น. 1736
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ อาจารย์จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ให้เกียรติสอนในรายวิชาการยศาสตร์แก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
       เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ดร.ทันตแพทย์แมนสรวง วงศ์อภัย ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ อาจารย์จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาการยศาสตร์แก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้การต้อนรับ ณ ห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรายวิชาการยศาสตร์ เน้นให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นพรีคลินิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท่าทางในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม เนื่องจากการใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องของทันตแพทย์ในระหว่างปฏิบัติงานในท่าเดิมเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและกระดูกได้ และอาจเกิดอาการเรื้อรังไปตลอดอายุการเป็นทันตแพทย์ ดังนั้นรายวิชานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทันตแพทย์นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกวิธี สามารถนั่งปฏิบัติงานทางทันตกรรมได้อย่างถูกหลักวิธี เพื่อสามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกได้ 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชัยชนะ จันทร์เนตร   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
7/11/2563 14:48:20น. 1736
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ อาจารย์จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ให้เกียรติสอนในรายวิชาการยศาสตร์แก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3

#วิชาการยศาสตร์ #ดร.ทันตแพทย์แมนสรวง วงศ์อภัย #อาจารย์จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล #ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน