คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักวิชาทั

7/11/2563 17:23:36น. 1735
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 16.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด เดินทางเข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกล่าวถึงอัตราการรับสมัคร สวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าตอบแทนต่างๆ ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 5 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์ ทันตแพทย์วสันต์ อมรสังข์ อาจารย์อาวุโส และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 18 คน ให้ความสนใจการเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ ในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 10 อัตรา 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
7/11/2563 17:23:36น. 1735
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักวิชาทั

#สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน