ทีมวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่วิจัยและจัดเวทีระดมความคิดเห็น ภายใต้แผนการวิจัย: นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 8/11/2563 17:17:23น. 281

บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทีมวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล ผู้อำนวยการแผนการวิจัย ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 1 ดร.ฑาริกา พลโลก หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 2 ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และอาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ นักวิจัย ลงพื้นที่วิจัยและจัดเวทีระดมความคิดเห็น ภายใต้แผนการวิจัย: นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2563 17:17:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน