คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (International Publication Support Program) 9/11/2563 15:44:46น. 292

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (International Publication Support Program) กิจกรรม “การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยภายใต้เงื่อนไขจำกัด เพื่อให้เกิดผลงานระดับนานาชาติ” และ “การขอลิขสิทธิ์จากวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อใช้ในการผลิตผลงานวิชาการ” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากล และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ การันตีด้วยผลงานวิจัยที่มีมากกว่า 400 เรื่อง 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2563 15:44:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน