คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ "

10/11/2563 9:20:26น. 897
 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ "
ในวันที่ 9 พฤศิจกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ " นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อม อดีต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา นายชยุต ดงปาลีธรรม์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ กับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โดยนายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสุขภาพสัตว์, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเป้าหมายพื่นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง อ.พญาเม็งราย และ อ.พาน ทั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และวางแผนการปฏิบัติงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ ตอบสนองเกษตรกรให้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการสูงสุด


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
10/11/2563 9:20:26น. 897
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมประชุมวางแผนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย โครงการ " วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลผลิตฯ "

##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg1 #sdg2 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน