คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล)

11/11/2563 14:03:48น. 1224
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.40 น. ที่ผ่านมา ณ UB02 Hall ตึก อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  อาจารย์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ภาคโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกในการติดตามดูแลนิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาคโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงาน และนอกเหนือจากนั้น สาขาวิชาฯ ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge xchange) ระหว่างการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก และนิสิต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับนำมาปรับปรุงมาตราฐานการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
11/11/2563 14:03:48น. 1224
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาล)

#คณะแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #สาขาวิชาอนามัยชุมชน #University of Phayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน