ม.พะเยา หารือ การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท SMC (Thailand) Ltd.

12/11/2563 12:17:32น. 530
ความร่วมมือทางวิชาการ
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้อนรับคุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SMC (Thailand) Ltd. และทีมงาน เข้าพบเพื่อหารือและรับฟังความต้องการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและงานด้านสหกิจศึกษา การรับนิสิตเข้าฝึกงาน การฝึกอบรมเพิ่มความรู้เฉพาะทาง เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบโจทย์ของตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ และเพื่อเพิ่มศักยภาพรวมถึงพัฒนาทักษะของบุคลากรต่อไป ณ ห้องประชุมอธิการบดี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สนธยา บรรเทิง   
ข้อมูล/ข่าว :    สนธยา บรรเทิง / ธิดาเดือน อุตยานะ ประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/11/2563 12:17:32น. 530
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา หารือ การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท SMC (Thailand) Ltd.

#ความร่วมมือทางวิชาการ #MOU
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน