สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง 16/11/2563 17:28:15น. 220

SEศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี

             เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตโครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 ศึกษาดูงานเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกับสถานประกอบการครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (IST) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
             สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการจัดตั้งสำนักวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology) สถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแนวคิด องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/11/2563 17:28:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน