งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมการใช้งาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS ให้กับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 17/11/2563 13:35:04น. 377

UP LMS

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการอบรมอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ระบบ UP LMS ในหัวข้อการย้ายบทเรียนออนไลน์ใน ระบบ UP LMS จากเวอร์ชั่น 3.1 เป็น SatitLMS เวอร์ชั่น 3.9+ รวมถึงการแนะนำการให้บริการ ZOOM MEETTING ในระบบ SatitLMS เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน ณ ห้อง LB202 อาคารปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    kedsanee.ng,yupa.kh   
ข้อมูล/ข่าว :    kedsanee.ng,yupa.kh   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2563 13:35:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน