สภานิสิตร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรม

18/11/2563 13:50:43น. 780
สภานิสิต
ในวันจันทร์ และวันอังคารที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2563 สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายณัฐพงษ์ ไชยศิลป์ รักษาการแทนประธานสภาสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นายสงกรานต์ หาญจริง รองประธานสภานิสิตฝ่ายพิจารณางบประมาณ นางสาวมนัสนันท์ กัณฐัศสกุล รองประธานสภานิสิตฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน นางสาวศิวาณัฐ ศรีมันตะ เลขานุการ นายจีระศักดิ์ หมูตัน อนุกรรมการสภานิสิต นางสาวฐิติพร ขาวแก้ว อนุกรรมการสภานิสิต ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรมสภานิสิตกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารอำนวย ยศสุข ตามวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการโครงสร้างภายในสภานิสิตนักศึกษาจากสถาบันเครือข่าย และนำมาปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม และศึกษาการบริหารการจัดการสำหรับนิสิตนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมของสภานิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ ที่ปรึกษาสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสภานิสิต ทั้งนี้สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ มหาวิทาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี
#สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#ประชาสัมพันธ์สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#universityofphayao


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สภานิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    สภานิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/11/2563 13:50:43น. 780
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สภานิสิตร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรม

#University of Phayao ##สภานิสิต #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน