คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (OD)

19/11/2563 16:29:32น. 1321
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (OD)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (OD) และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563. ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา จังหวัดชลบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของคณะแพทยศาสตร์ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีของหลักสูตร และเป็นการสร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในองค์กร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/11/2563 16:29:32น. 1321
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (OD)

#คณะแพทยศาสตร์ #UniversityofPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน