SEEN จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา

25/11/2563 12:12:35น. 1448
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยใช้โครงการ “การเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา” เพื่อต้องการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการส่งเสริมให้มีการจ้างงานภายในเขตพื้นที่ ยกระดับฝีมือแรงงาน และเพิ่มโอกาสทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาที่เป็นสินค้า OTOP ซึ่งทางคณะฯ ได้รับผิดชอบในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันป่าม่วง และ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
25/11/2563 12:12:35น. 1448
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา

#University of Phayao #SEEN UP
#sdg1 #sdg7 #sdg8 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน