สภานิสิตร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11

26/11/2563 15:17:27น. 939
ในวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2563 สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายณัฐพงษ์ ไชยศิลป์ รองประธานสภานิสิตฝ่ายตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม และนายสงกรานต์ หาญจริง รองประธานสภานิสิตฝ่ายพิจารณางบประมาณ ได้เข้าร่วมในที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11 ได้ร่วมปรับโครงสร้างและปรับกลยุทธ์?เพื่อการดำเนินงานสภานิสิตนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการลาออกของสมาชิก
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งสามัญที่ 10/2563
วาระที่ 3 รายงานผลดำเนินการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ เรื่อง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานสรรหาที่ปรึกษาในที่ประชุม
วาระที่ 4 เรื่องค้างพิจารณา การครอบงำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานของกิจการนิสิต และเรื่อง Green University
วาระที่ 5 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 6 อื่นๆ เรื่องสรรหาเจ้าภาพในที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ทางสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณ? มหาวิทยาลัย?แม่โจ้?ที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี? และมิตรภาพ?ของทุกๆสถาบัน?ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
26/11/2563 15:17:27น. 939
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สภานิสิตร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน