คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเทิดทูนพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563 27/11/2563 14:58:53น. 253

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเทิดทูนพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต
ทั้งนี้พิธียังประกอบไปด้วย ตัวแทนนิสิตกล่าวคำไหว้ครูและนำร้องเพลงพระคุณที่สาม และตัวแทนนิสิตนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้อาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ตลอดจนให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ของตนเองในฐานะ “ศิษย์” ผู้ที่เสาะแสวงหาความรู้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดความมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และมีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ อาจารย์ได้ผูกฝ้ายข้อมือรับขวัญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมยอดเยี่ยม นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย


 

facebook twitter line


ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2563 14:58:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน