คณะเภสัชศาสตร์จัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยและกฏระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

30/11/2563 10:21:38น. 1070
คณะเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.  งานปฏิบัติการ  จัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยและกฏระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง PKY4 อาคารเรียนรวมหลังเก่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการปลอดภัย อันตรายและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นในการทำปฏิบัติการหรือการทำวิจัย รวมถึงกฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ  

_______________________

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร 054-466666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/11/2563 10:21:38น. 1070
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์จัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยและกฏระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

#UniversityofPhayao ##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเภสัชศาสตร์ #งานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน