คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 30/11/2563 11:38:24น. 260

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 28-29 พ.ย. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

และคณะครูและนักเรียนยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา นิทรรศการ "นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก" และเยี่ยมชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อจุดประกายความคิดนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/นักวิทยาศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2563 11:38:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน