คณะนิติศาสตร์ ร่วมสร้างผู้นำชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน

30/11/2563 13:32:03น. 815
university of phayao
       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ,ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ และ อาจารย์ วิทวัส สัจจาพงศ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาอำเภอเชียงม่วนให้เป็นชุมชนนวัตกรรมเรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้าง รายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ หมู่บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
30/11/2563 13:32:03น. 815
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ ร่วมสร้างผู้นำชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน

#คณะนิติศาสตร์ #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน