ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1/12/2563 9:30:17น. 292

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 1,329 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 58 คน และ ทำการสอบโดยไม่ใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 1,271 คน แยกเป็นนิสิตรหัส 57 จำนวน 1 คน รหัส 59 จำนวน 2 คน รหัส 60 จำนวน 9 คน รหัส 62 จำนวน 703 คน และ รหัส 63 จำนวน 603 คน ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                 

ข้อมูล: ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 

facebook twitter line


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2563 9:30:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน