คณะศิลปศาสตร์ดำเนินกิจกรรม Green Office 1/12/2563 10:14:12น. 276

คณะศิลปศาสตร์ดำเนินกิจกรรม Green Office

เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมที่ 1 การคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการจัดการของเสีย 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการใช้กระดาษจากคณะฯ (Reduce) และเพื่อคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วสองหน้านำมาใช้ซ้ำ (Reuse) โดยคณะฯ ได้นำขยะกระดาษบริจาคให้บริษัทวงศ์พาณิชย์นำขยะกระดาษไปรีไซเคิล และทำลายเอกสารลับและหลอมผลิตกระดาษใหม่ จากการจัดการของเสียโดยใช้หลักการ 3Rs คณะได้จัดการขยะกระดาษทั้งหมดจำนวน 2,033.50 กิโลกรัม

                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้ให้ข้อมูล: ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 

facebook twitter line


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2563 10:14:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน