คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ" 1/12/2563 13:07:38น. 279

 คณะเกษตรศาสตร์ฯเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ"
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย กรมปศสุตว์ และส่วนงานต่างๆ ที่กี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำหนดแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาโคเนื้อของประเทศไทย โดยสำนักพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ 


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2563 13:07:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน