คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน “ไซเบอร์ซีเคียวริตี้” (Cybersecurity)” รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท พาโล อัลโตเน็ตเวิร์กส์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย

2/12/2563 15:49:17น. 1520
MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity
          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน “ไซเบอร์ซีเคียวริตี้” (Cybersecurity)” เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท พาโล อัลโตเน็ตเวิร์กส์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยพะเยา 
            ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับมาตรฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อีกทั้งยังมีการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับการประยุกต์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในด้านต่าง ๆ
     ทั้งนี้ในปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท พาโล อัลโตเน็ตเวิร์กส์ จะจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีทักษะในการปกป้องภัยไซเบอร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/12/2563 15:49:17น. 1520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน “ไซเบอร์ซีเคียวริตี้” (Cybersecurity)” รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท พาโล อัลโตเน็ตเวิร์กส์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย

#MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน