คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

3/12/2563 11:25:22น. 1434
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน รวมถึงด้าน Coding และด้าน STEM และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยนางสาวพีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นำชมและปรึกษาหารือด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิศิษฐ์ มั่งทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
3/12/2563 11:25:22น. 1434
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน