คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 3/12/2563 11:25:22น. 352

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน รวมถึงด้าน Coding และด้าน STEM และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยนางสาวพีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นำชมและปรึกษาหารือด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิศิษฐ์ มั่งทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2563 11:25:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน