โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (Innovative Competence Approach for Local Public Innovation)

3/12/2563 14:30:40น. 479
นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการท้องถิ่นด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคม” รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 3 โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (Innovative Competence Approach for Local Public Innovation) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูกลอง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องสมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการท้องถิ่นพันธุ์ใหม่ที่สามารถใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางการบริหารภาครัฐแก่บุคลากรในท้องถิ่นเพื่อธำรงซึ่งศักดิ์ศรี (Integrity) แห่งการเป็นพนักงานของรัฐ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่เข้าร่วม (Co-Production, Co-Creation) 


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พงศธร ทรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
3/12/2563 14:30:40น. 479
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม (Innovative Competence Approach for Local Public Innovation)

#นวัตสมรรถนะสำหรับองค์การท้องถิ่นแห่งนวัตกรรม #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มูลนิธิฮันส์ ไซเดล
#sdg1 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน